Angående bostadstvister

bostad_271230104En tvist är vad som uppstår när en part framställer ett krav som den andra parten sedan bestrider. Angående bostadstvister är dessa framförallt sådana som har att göra med ett hävdat fel i en såld bostad där köpare och säljare inte kan komma överens. En tvist kan i slutändan ha kostat en hel del tid, energi och även pengar när det mer eller mindre är ord som står mot ord.

Det första man bör göra vid ett sådant tillfälle är att ta kontakt med ett ombud som Bostadsjuristerna och med deras hjälp försöka göra en överenskommelse utan att behöva gå vidare till domstol. Detta är såklart det mest fördelaktiga för båda parter i många fall, men i vissa fall kan de båda parterna ändå inte komma fram till en lösning som är acceptabel för båda.

Det kan vara till exempel köpsrättsliga tvister såsom tvist mellan en hantverkare och en beställare eller en bostadsrättsförening och en bostadsrättshavare. Det kan vara hävdade fel som upptäckts i den sålda villan eller lägenheten. Då är det viktigt att man vet att man har möjlighet till hjälp av kunniga jurister inom området som har mycket god kännedom om din situation, bostadsjuridik, erfarenheter av att förhandla och lösa eventuella tvister utanför eller i domstolen.

Har man exempelvis upptäckt ett dolt fel, det vill säga ett fel som varken köpare eller säljare var medveten om och som inte har upptäckts vid en noggrann besiktning, något som köparen inte kunde räknat med om man tänker på husets pris, ålder och skick så bör detta genast reklameras och dokumenteras och får du som säljare ett sådant krav mot dig så bör du kontakta jurist.

När ett sådant ärende går vidare kommer till i första hand handläggas av tingsrätten där den svarande i ärendet bor. Det vill säga den part som bestrider kravet som har gjorts. En lista av tingsrätter i Sverige finns att hitta på sajten Domstol.se.

sh_law_court_judgment_

Den andra parten, den kärande, måste lämna in en stämningsansökan som ska innehålla det följande:

  • Yrkande – det man vill uppnå.
  • Rättslig grund – varför man anser sig ha rätten till sitt yrkande.
  • Omständigheter – en förklaring av grunden och uträkning av eventuell summa.
  • Bevisning – tydliga bevis på att det man påstår är sant.

I Sverige arbetar vi ju efter grunderna att den som påstår något måste kunna bevisa sanningen i detta.

Är man med om en tvist kan man ha rätt till så kallat rättsskydd från sitt försäkringsbolag. Hur detta går till kan man läsa mer om hos Trygg-Hansa. En sådan försäkring kan ofta täcka den större delen av utgifterna nödvändiga för att driva och förhoppningsvis lösa tvisten.

Mycket kan vara svårt att förstå sig på men det finns mycket bra hjälp att få när det gäller tvister